Agwedd gadarnhaol tuag at Reoli Ymddygiad a Chynlluniau Eistedd Cyflym

Gellir gwella ymddygiad myfyrwyr â rheoli ymddygiad cyflym ac effeithiol. Arbedwch amser athrawon a lleihau'r llwyth gwaith gyda ein siartiau eistedd sy'n defnyddio 'AI' (Deallusrwydd Artiffisial).

Gwneud cais am eich demo

Rheoli dosbarth rhagorol

Ymgysylltu â rhieni a myfyrwyr

Mae rhannu gwybodaeth gyda rhieni & myfyrwyr yn gyflym ac yn hawdd gyda ein hapiau iOS ac Android.'

Rheoli ymddygiad cyflym

Gyrrir ein rheoli ymddygiad gan Ddeallusrwydd Artiffisial (AI) felly gallwch dracio ymddygiad disgyblion yn effeithiol a chyson gan ddefnyddio dau glic botwm.

Dadansoddiad ymddygiadol gwych

Gellir creu adroddiadau unigol ar gyfer gweinyddwyr ac athrawon ar amrantiad.

Gellir cysylltu â PowerSchool, Skyward, Campws Diderfyn a mwy

Yn hawdd a'r gyfer athrawon a phwerus ar gyfer timau arweinyddiaeth

Mae Class Charts wedi'i chynllunio gan athro â 16 mlynedd o brofiad yn yr ystafell ddosbarth. Gwyddom pa mor bwysig ydyw bod meddalwedd yn syml ac yn hawdd i'w defnyddio ar gyfer eich tîm addysgu. Deallwn hefyd yr angen i dimau arweinyddiaeth gael injan ddata bwerus sy'n adrodd yn ol ar wybodaeth mewn eiliad.

98%

Cyfradd argymhelliad

Byddai 98% o'r athrawon sy'n defnyddio'r system yn ein hargymell i gydweithiwr.

400%

cynnydd mewn pwyntiau cadarnhaol

Mae Class Charts mor hawdd i'w ddefnyddio fel ein bod yn gweld cynnydd o 400% mewn pwyntiau cyflawniad pan daw ysgol i ddefnyddio'r feddalwedd.

100%

Lleihad mewn amhariaeth yn y dosbarth

Speak to us about how we can reduce classroom disruption!

58 hours

per year saved by leadership teams

Through reduced classroom interruption and our easy to make seating charts.

Gyrrir gan Ddeallusrwydd Artiffisial

Mae ar bawb angen pwynt gwerthu unigryw, a'r hyn sy'n ein codi ni uwchben y gweddill ydy hyn - ni yw'r unig bobl a all, mewn gwirionedd, nodi sut mae myfyrwyr yn dylanwadu ar eraill yn yr ystafell ddosbarth. Bydd athrawon wrth eu boddau gyda'n peiriant AI awtomatig sy'n awgrymu y siartiau eistedd gorau posib ar gyfer dysgu ac ymddygiad.

Pam mae cymaint o ysgolion yn ddefnyddio Class Charts?

Ydych yn hoffi yr hyn y gwelwch?

Gadewch inni ddangos i chi sut i arbed amser, lleihau llwyth gwaith athrawon a chwalu'r rhwystrau mawr i ddysgu! Ymunwch â dros 180,000 o athrawon eraill sydd eisoes yn defnyddio ClassCharts.

Prisio Gwneud cais am eich demo