Rheolaeth ymddygiad hynod gyflym

Ysgogwch a gwobrwywch eich disgyblion

Bwcio arddangosiad

Dyfarnu rhinweddau ac ymddygiadau mewn dau glic hawdd

Cynnwys rhieni

Adroddiadau ymddygiad anarferol o bwerus

Hawdd i'w defnyddio

Mae Class Charts yn hynod syml i'w ddefnyddio ac mae e'n gweithio ar gliniaduron, iPad neu unrhyw ddyfais arall a gysylltwyd i'r rhyngrwyd. Cliciwch ar ddisgybl ac yna dewisiwch gyflawniad neu fath o ymddygiad. Mae popeth yn digwydd yn syth ac y tu ôl i'r rhyngwyneb hawdd i'w ddefnyddio mae yna gasgliad helpfawr o arfau dadansoddi ar gyfer tîm rheoli'r ysgol.

Ysgogi ac ennyn diddordeb

Rydym ni i gyd yn gwybod fod plant yn hoff iawn o gael eu canmol a'u gwobrwyo am beth y maent yn ei wneud ac mae Class Charts yn ei gwneud hi'n hawdd i wobrwyo'n syth a nodi cyflawniadau yn yr ystafell ddosbarth.

Nid yw'n ymwneud â'r negyddol!

Rydym yn ymwybodol nad yw rhai ysgolion yn hoff o'r syniad o bwyntiau ymddygiad negyddol sef y rheswm pam rydym yn cynnig yr opsiwn i ddiffodd y rhain a gadael athrawon ond i ddyfarnu pwyntiau cadarnhaol i'w disgyblion. Rheolaeth ymddygiad lawn neu wobrau cadarnhaol - mae'r dewis i chi.

Mae athrawon yn caru Class Charts!

Rydym wedi derbyn adborth gwych ers lansio - Caiff Class Charts effaith gadarnhaol mewn ystafelloedd dosbarth o gwmpas y byd.

Ymweld â'n wal stori

Olrhain cyflawniad & ymddygiad

Mae arweinwyr ysgolion yn derbyn trosolwg clir iawn o beth sy'n digwydd yn eu hysgol; pwy sy'n haeddu pob clod a'r pryderon ymddygiad sydd angen mynd i'r afael ag e. Mae adroddiadau cynydd disgyblion unigol yn offeryn trafod campus ar gyfer nosweithiau rhieni.

Cysylltu â SIMS, Integris, CMIS & mwy

Hysbysu rhieni

Gwnaiff Class Charts hi'n hawdd i rieni i dderbyn mynediad i adroddiad cynydd eu plentyn yn syth a sicrhau eu bod yn parhau i fod yn ymwybodol o gyflawniadau eu plentyn yn yr ysgol.

Mae yna gymaint yn fwy i'w archwilio yn Class Charts!

  • Cyfrifon rhiant & disgybl
  • Dadansoddiadau ymddygiad
  • Digwyddiadau gwybodaeth
  • Rheoli atalfaon
  • Storfa wobrau
  • Cynlluniau eistedd
Bwcio arddangosiad am ddim