Cynlluniau eistedd cyflym a rheolaeth ymddygiad sy'n hawdd i'w ddefnyddio

Arbed amser athrawon a lleihau llwyth gwaith gyda'n cynlluniau eistedd llawn data. Gwella ymddygiad disgyblion gyda ein rheoli ymddygiad cyflym ac effeithiol.

Gwneud cais am eich demo

Rheoli dosbarth rhagorol

Cynlluniau eistedd mewn eiliad

Mae cynlluniau eistedd yn lleihau llwyth gwaith eich athrawon ac yn sicrhau eu bod bob amser yn ymwybodol o ddata disgyblion allweddol ar gyfer gwahaniaethu.'

Rheoli ymddygiad cyflym

Mae ein rheoli ymddygiad yn cael ei yrru gan ddeallusrwydd artiffisial. Gallwch fonitro ac ysgogi disgyblion â rheoli ymddygiad gan ddefnyddio 2 glic botwm hawdd.

Dadansoddiad ymddygiadol gwych

Adroddiadau mewn eiliad ar gyfer athrawon, tiwtoriaid dosbarth, timau bugeiliol, therapyddion lleferydd ac IAITH. Gellir rhannu â rhieni a disgyblion drwy ein hapiau.

Gellir cysylltu â SIMS, Integris, CAPITA a mwy

Hawdd ar gyfer athrawon, pwerus ar gyfer therapi lleferydd ac IAITH

Mae Class Charts wedi'i chynllunio gan athro â 16 mlynedd o brofiad yn yr ystafell ddosbarth. Gwyddom pa mor bwysig ydyw bod meddalwedd yn syml ac yn hawdd i'w defnyddio ar gyfer eich tîm addysgu. Deallwn hefyd yr angen i dimau arweinyddiaeth gael injan ddata bwerus sy'n adrodd yn ol ar wybodaeth mewn eiliad.

100%

gwelliant gan ESTYN

100% o'n hysgolion a dderbyniodd ddyfarniad 'Angen Gwella' a'r gyfer datblygiad personol, ymddygiad a lles gan ESTYN, wedi gwella i 'Dda' am eu harolygiad nesaf.

400%

cynnydd mewn pwyntiau cadarnhaol

Mae Class Charts mor hawdd i'w ddefnyddio fel ein bod yn gweld cynnydd o 400% mewn pwyntiau cyflawniad pan daw ysgol i ddefnyddio'r feddalwedd.

98%

gostyngiad mewn gwaharddiadau tymor penodol

Siaradwch â ni am sut yr oedd Ysgol Acklam Grange wedi lleihau eu gwaharddiadau tymor penodol o 4 yr wythnos i gyfanswm o ddau am y flwyddyn gyfan.

30hrs

o amser a arbedwyd fesul athro dros gyfnod blwyddyn

Yn seiliedig ar athrawon sy'n dysgu 10 dosbarth, ac sy'n newid eu cynllun eistedd unwaith y tymor, mae'r arbediad amser yn amlwg a cheir arbedion pellach gyda ein rheoli ymddygiad.

Gyrrir gan Ddeallusrwydd Artiffisial

Mae ar bawb angen pwynt gwerthu unigryw, a'r hyn sy'n ein codi ni uwchben y gweddill ydy hyn - ni yw'r unig bobl a all, mewn gwirionedd, nodi sut mae myfyrwyr yn dylanwadu ar eraill yn yr ystafell ddosbarth. Bydd athrawon wrth eu boddau gyda'n peiriant AI awtomatig sy'n awgrymu y siartiau eistedd gorau posib ar gyfer dysgu ac ymddygiad.

Sut y mae'n gweithio

Rydym yn caru yr hyn a wnawn ac yn gobeitho y gwnewch chi hefyd! Gwyliwch y fideo hwn am drosolwg o sut y byddwn yn gweithio.

See how Class Charts works

Why do so many schools use Class Charts?

Rhowch gynnig ar Class Charts nawr

Let us show you how to save time, reduce teachers' workload and remove the big barriers to learning! Join over 180,000 other teachers already using Class Charts.

Gwneud cais am eich demo